Classes

Beyond Leadership

Beyond leadership – creating conscious leaders for tomorrow

Anna UlleniusBeyond Leadership och medvetet ledarskap handlar om att vara i stället för att göra.
Det handlar om egenmakt, snarare än att ha makt över andra.
Det handlar om att vara en ledare som är insiktsfull och inspirerar andra.

Vågar du lämna din komfortzon och kliva in din sanna potential?

Beyond Leadership är en kraftfull klass med hästar som kommer att öka medvetenheten och effektivitet i att nå mål, både personliga och inom business. Hästar möter dig med en äkta intimitet, utan dömande. De tar oss till en kraftfull närvaro och ökar vår medvetenhet.

Detta är en form av coaching som öppnar upp för oändliga möjligheter. Med hjälp av hästarna belyser vi de platser där du begränsar dig själv så du har en möjlighet till förändring.

Några av ämnena vi kommer belysa:

  • Självkännedom / äkthet
  • Strategisk medvetenhet
  • Medvetet och personligt ledarskap
  • Kongruent och effektiv kommunikation

Tänk om du kunde kliva in i mer medvetenhet och människorna i din omgivning blev mer medvetna som ett resultat av det?